SÚKROMNÁ VETERINÁRNA AMBULANCIA

NAD JAZEROM KOŠICE

MVDr. DARINA PILECKÁ, MVDr. EVA KURIMSKÁ

Cenník základných úkonov

 • Základné klinické vyšetrenie - 10,00€
 • Konzultácia a kontrolné klinické vyšetrenie - 3,50€
 • Vakcinácia:
  • pes – šťeňatá – podľa veku :
   6.-8. týždeň 1. vakcína - DHPPi – 14,50€
   8.-12. týždeň 2. vakcína - DHPPiL4 - 15,50€
   nad 12 týždeň 3. vakcína - DHPPiL4R – 18,50€
  • dospelé psy – naša vakcinačná schéma:
   1. rok – DHPPiL4R – 18,50€
   2. rok – L4 - 14,50€
   3. rok – L4 - 14,50€
   4. rok – opäť DHPPiL4R – 18,50€
  • mačatá do 12. týždňa CRP – 14,00€
   po 12. týždni CRP + besnota – 18,00€
  • dospelé mačky – a mačatá po 12. týždni veku CRP+besnota – 18,00€

Sterilizácia

 • feny – do 10kg – 110,00€ (každé 1kg navyše +1,00€)
 • gravidita a pyometra +30,00€
 • mačky - 60,00€
 • pri gravidiťe a pyometre 80,00€

Kastrácia

 • pes do 10kg - 55,00€ (každé 1kg navyše +1,00€)
 • kocúr - 35,00€

USG - podľa náročnosti a rozsahu – 12,00€ - 20,00€
Diagnostika gravidity - 10,00€
RTG - 1 snímok 20,00€ (každý ďalší +10,00€)

Čipovanie + registrácia do CRSZ - 18,50€
Pas - 20,00€
Vydanie pasu a čipovanie pri 1 návšteve - 30,00€

Čistenie zubného kameňa v celkovej anestéze zubným ultrazvukom - 35,00 – 45,00€
(podľa stavu chrupu, hmotnosti psa, podľa počtu extrakcií a nutnosti ATB)

Ďalšie úkony a ich ceny sú uvedené na dverách ambulancie.