SÚKROMNÁ VETERINÁRNA AMBULANCIA

NAD JAZEROM KOŠICE

MVDr. DARINA PILECKÁ, MVDr. EVA KURIMSKÁ

Cenník základných úkonov

Základné klinické vyšetrenie: .............................15€
Konzultácia:........................................................ 5€ – 7€
RTG: ....................................................................30€
+ každý ďalší snímok .........................................10€
USG: ...................................................................10€ - 20€ (podľa rozsahu)
Pas: .....................................................................20€
Čip: .....................................................................18,50€
Pas + čip: ............................................................35€

Rozšírené alergologické testy: ...........................135€


VAKCINÁCIA PES:
DHPPi - Psinka, hepatitída, parainfluenza, parvovírus:.................................................................... 15€
DHPPiL4 - Psinka, hepatitída, parainfluenza, parvovírus, leptospiróza: .........................................18,50€
DHPPiL4R -Psinka, hepatitída, parainfluenza, parvovírus, leptospiróza, besnota: ........................25€
L4 - Leptospiróza): ............................................................................................................................14,50€
Kotercový kašeľ - Intranazálna vakcína: ...........................................................................................20€
Besnota: ..............................................................................................................................................18€


VAKCINÁCIA MAČKA:
CRP -Caliciviróza, rhinotracheitída, panleukopenia: .......................................................................18,50€
CRP + Ch- Caliciviróza, rhinotracheitída, panleukopenia, chlamydióza: .......................................22€
CRP + ChFelv - Caliciviróza, rhinotracheitída, panleukopenia, chlamydióza, leukémia: ..............26€
CRP + Besnota: .................................................................................................................................25€
Besnota: ............................................................................................................................................18€


VAKCINÁCIA KRÁLIK:
Mor, myxomatóza ...................................................12€


CHIRURGIA:
Sterilizácia sučiek do 10 kg: ....................................120€ (+ každých 10kg + 20€)
Gravidná/pyometra: ...............................................150€ (+ každých 10kg + 20€)
Sterilizácia mačiek: .................................................75€
Gravidná/pyometra: ...............................................90€
Sterilizácia králika: .................................................65€
Kastrácia psov do 10kg:..........................................75€ (+každých 10kg +10€)
Inguinálny/ brušný kryptorchizmus:..................... 85€/ 125€
Kastrácia kocúrov: ..................................................45€
Inguinálny/ brušný kryptorchizmus: .....................70€
Kastrácia králik/ morča: .........................................40€
Kastrácia potkana: ..................................................30€
Cisársky rez: ..........................................................150€ - 200€ (podľa náročnosti a počtu šteniat)

Čistenie zubného kameňa v celkovej anestéze: .......................40€ - 70€ (podľa hmotnosti a rozsahu)
Predoperačné vyšetrenie (biochemické vyšetrenie)...............25€
Otoskopické vyšetrenie uší.......................................................7€
Čistenie uší................................................................................5€
Strihanie pazúrov do 10kg........................................................3,50€
Nad 10kg...................................................................................5€
Mačka.......................................................................................3,50€
Králik, morča, papagáj............................................................2,50€
Vybratie kliešťa........................................................................1€
Vytlačenie vačkov....................................................................5€
Preplach vačkov s antibiotikami...........................................22,50€